OpenI 启智社区

启智社区,确实给力

我为开源打榜狂
算力免费,还奖钱,还能提升技能,天下还有这么好的事儿?

启智社区,
不仅给“力”,还很壕!

进入协作平台打榜

第四榜 已结束

2022.6.6 00:00:00 - 2022.6.12 23:59:59

NO. 01 第一榜获奖名单

可以按“Ctrl+F”查找

名次 用户
1 ZhangrnZhangrn
2 zouapzouap
3 zhoupzhzhoupzh
4 huxinxinhuxinxin
5 lewislewis
6 chenyifan01chenyifan01
7 ZJUTER0126ZJUTER0126
8 hexiaohexiao
9 ychao_1983ychao_1983
10 taohttaoht
11 wangjwangj
12 gaojt20gaojt20
13 YangWeijiangYangWeijiang
14 liuzxliuzx
15 tangljtanglj
16 wzh1517wzh1517
17 openihuopenihu
18 kaoyukaoyu
19 wangjrwangjr
20 zeizeizeizei
21 lijunmaolijunmao
22 xiaohexiaohe
23 WindVChenWindVChen
24 lihdlihd
25 xuzhijianxuzhijian
26 colorfulberrycolorfulberry
27 liscarliscar
28 zhangleizhanglei
29 ywfanywfan
30 myxmyx
31 isleizhangisleizhang
32 qsxqsx
33 JeffDingJeffDing
34 hrfqgp80735hrfqgp80735
35 a54137621a54137621
36 yehuayehua
37 CopiedCopied
38 JidaDiaoJidaDiao
39 zyf_aizyf_ai
40 JwangJwang
41 liuyj_sudaliuyj_suda
42 sunyapingsunyaping
43 bs221bbs221b
44 ChenChen
45 WarLarWarLar
46 xiaoguaishouxiaoguaishou
47 liwenlongliwenlong
48 linfjlinfj
49 tjulitianyitjulitianyi
50 wer158wer158
51 dybdyb
52 3.141593.14159
53 magic_liumagic_liu
54 zk24zk24
55 bxcybxcy
56 chouxianyuchouxianyu
57 JinWangJinWang
58 linesitelinesite
59 1307347771713073477717
60 rogerluo410rogerluo410
61 hanjrhanjr
62 imyzximyzx
63 xfeyxfey
64 yandsyands
65 ouyuweiouyuwei
66 wangzqwangzq
67 miduermiduer
68 gkwangelgkwangel
69 wjtest-3wjtest-3
70 JohanOuJohanOu
71 lishiyulishiyu
72 rose1sbluerose1sblue
73 xiaoyu_tongxiaoyu_tong
74 czhczh
75 fuguidanfuguidan
76 1553408159115534081591
77 idea-rayidea-ray
78 gaowei262gaowei262
79 zhangy03zhangy03
80 CiuchinoCiuchino
81 peter273431peter273431
82 kimxiaogenkimxiaogen
83 slyangslyang
84 dengleidenglei
85 aaa123aaa123
86 maguiremaguire
87 kjiangkjiang
88 liwei03liwei03
89 zqqqzqqq
90 deling_weideling_wei
91 xiaomabufeixiaomabufei
92 zhangych02zhangych02
93 LonelysparkLonelyspark
94 zhangtianmingxpzhangtianmingxp
95 houyshhouysh
96 fanddfandd
97 liuscliusc
98 openi120openi120
99 mamengmameng
100 kk19971012kk19971012
101 kenan976431kenan976431
102 zhanghongyizhanghongyi
103 ArthurZhaoArthurZhao
104 wskwsk
105 kaierlongkaierlong
106 iMoniMon
107 xzjxzj
108 shibing624shibing624
109 wangk03wangk03
110 xuxiaolongxuxiaolong
111 yangxzh1yangxzh1
112 laicheng_privatelaicheng_private
113 openioctopusopenioctopus
114 JoveJove
115 wanjiawanjia
116 alpha_magicalpha_magic
117 yultyult
118 wenzhang.liuwenzhang.liu
119 jiaxinjiaxin
120 wangzihanwangzihan
121 hhh123hhh123
122 Cliff_Cliff_
123 gkw520tsgkw520ts
124 watchmanwatchman
125 wufanwufan
126 jiaoj01jiaoj01
127 fakebitfakebit
128 ChaiBChaiB
129 lip01lip01
130 killerDbobkillerDbob
131 sunysuny
132 laichlaich
133 zhangxunhuizhangxunhui
134 ajwang01ajwang01
135 dengdeng
136 RedparaRedpara
137 Frank2016Frank2016
138 caspercasper
139 liwrliwr
140 tutu_Codetutu_Code
141 jefferyzjefferyz
142 paidaxing0903paidaxing0903
143 zwr0990zwr0990
144 hahahaha
145 heu123heu123
146 EDVR2022EDVR2022
147 hw666666666666hw666666666666
148 Chao7Chao7
149 jd_liuxinchenjd_liuxinchen
150 cyberdbcyberdb
151 pengtaoxpengtaox
152 aiforge_adminaiforge_admin
153 mzch02101mzch02101
154 zhengxiawuzhengxiawu
155 wangrjwangrj
156 thomas-yanxinthomas-yanxin
157 ruizhouruizhou
158 StardustStardust
159 CordiumCordium

NO. 02 第二榜获奖名单

可以按“Ctrl+F”查找

名次 用户
1 wer158wer158
2 10TV10TV
3 theh04theh04
4 zouapzouap
5 wangzqwangzq
6 lihdlihd
7 zxcvbnm.2zxcvbnm.2
8 ouyuweiouyuwei
9 NanSeng_GNanSeng_G
10 lewislewis
11 ZJUTER0126ZJUTER0126
12 skywalk163skywalk163
13 sunyapingsunyaping
14 fangwei123456fangwei123456
15 xjxjxjxjxjxj
16 JeffDingJeffDing
17 liaowshliaowsh
18 openihuopenihu
19 chenyifan01chenyifan01
20 jikuaijikuai
21 imyzximyzx
22 hrfqgp80735hrfqgp80735
23 wqmwqm
24 CopiedCopied
25 liuzxliuzx
26 cqnuocqnuo
27 zhoupzhzhoupzh
28 zeizeizeizei
29 wzh1517wzh1517
30 ychao_1983ychao_1983
31 huxinxinhuxinxin
32 gaojt20gaojt20
33 taohttaoht
34 slyangslyang
35 trg2018trg2018
36 liwenlongliwenlong
37 KingmanKingman
38 yaningyaning
39 ChenChen
40 isleizhangisleizhang
41 llllll
42 tangljtanglj
43 Guanbb3Guanbb3
44 heniuheniu
45 1553408159115534081591
46 hexiaohexiao
47 tjulitianyitjulitianyi
48 MaigegeMaigege
49 niuheniuhe
50 xiaoyu_tongxiaoyu_tong
51 kaierlongkaierlong
52 wangjwangj
53 dengleidenglei
54 yangxzh1yangxzh1
55 qsxqsx
56 qihuanqihuan
57 bs221bbs221b
58 fuguidanfuguidan
59 ywfanywfan
60 JwangJwang
61 kaoyukaoyu
62 avadesianavadesian
63 yanzhiyanzhi
64 Maigege1Maigege1
65 andy_wenandy_wen
66 wangjinwangjin
67 tabokietabokie
68 lijunmaolijunmao
69 cyjcyj
70 caspercasper
71 xiaohexiaohe
72 wanjiawanjia
73 Jack_LiuJack_Liu
74 zk24zk24
75 WindVChenWindVChen
76 xfeyxfey
77 IK-PCLIK-PCL
78 mamengmameng
79 superqingsuperqing
80 fanddfandd
81 xiaoguaishouxiaoguaishou
82 Maigege2Maigege2
83 FeiSongFeiSong
84 kingskymoonkingskymoon
85 ww
86 hw666666666666hw666666666666
87 Lm_nvbhesitLm_nvbhesit
88 LuoshunchongLuoshunchong
89 orion111orion111
90 linfjlinfj
91 wangjrwangjr
92 kjiangkjiang
93 Aurora169Aurora169
94 lebronlebron
95 196001725196001725
96 EDVR2022EDVR2022
97 RedparaRedpara
98 gaowei262gaowei262
99 3.141593.14159
100 mathormathor
101 fijunfijun
102 danlingdanling
103 jimmy1jimmy1
104 mayday1mayday1
105 GuoSongGuoSong
106 thomas-yanxinthomas-yanxin
107 RocksugarRocksugar
108 EncoreEncore
109 linesitelinesite
110 SqhttwlSqhttwl
111 nancy1nancy1
112 lisiyanlisiyan
113 lisitinglisiting
114 ijunfijunf
115 alifeialifei
116 chenyulingchenyuling
117 AnnieYangAnnieYang
118 zhangzipei123zhangzipei123
119 pofucjiapofucjia
120 easonyueasonyu
121 binqianglibinqiangli
122 ximeiximei
123 xuqiaozhi1998xuqiaozhi1998
124 zengxiaoyuezengxiaoyue
125 baikaimingbaikaiming
126 chenxiqianchenxiqian
127 suzikorasuzikora
128 marriowangmarriowang
129 fang123fang123
130 jessica1jessica1
131 NinoNeumannNinoNeumann
132 fringefringe
133 clearhanhuiclearhanhui
134 27727392502772739250
135 xiaojiyghhhxiaojiyghhh
136 illusory028illusory028
137 plutonightplutonight
138 Yanqi-ChenYanqi-Chen
139 jhygjhyg
140 laicheng_privatelaicheng_private
141 YangWeijiangYangWeijiang
142 laplacelaplace
143 wjoinwjoin
144 liuyj_sudaliuyj_suda
145 hjl4amhjl4am
146 shibing624shibing624
147 xuxinjie2xuxinjie2
148 psl913619102832psl913619102832
149 linhaojialinhaojia
150 openioctopusopenioctopus
151 hanjrhanjr
152 cqhcqh
153 kchenkchen
154 rose1sbluerose1sblue
155 junanjunan
156 caoshmcaoshm
157 pengfeng0801pengfeng0801
158 wufanwufan
159 WhiteFireFoxWhiteFireFox
160 magic_liumagic_liu
161 zhangleizhanglei
162 lizhuangzilizhuangzi
163 JohanOuJohanOu

NO. 03 第三榜获奖名单

可以按“Ctrl+F”查找

名次 用户
1 27727392502772739250
2 zhoupzhzhoupzh
3 xiaochenxiaochen
4 openihuopenihu
5 lewislewis
6 avadesianavadesian
7 liuzxliuzx
8 WindVChenWindVChen
9 lijunmaolijunmao
10 zeizeizeizei
11 Luyee_Luyee_
12 tangljtanglj
13 zouapzouap
14 isleizhangisleizhang
15 theh04theh04
16 wangjwangj
17 kaierlongkaierlong
18 seu_xwseu_xw
19 hw666666666666hw666666666666
20 gaojt20gaojt20
21 hrfqgp80735hrfqgp80735
22 miyamiya
23 196001725196001725
24 liwenlongliwenlong
25 ichocolateichocolate
26 wangzqwangzq
27 peetapeeta
28 tianyuantianyuan
29 yandsyands
30 huxinxinhuxinxin
31 trg2018trg2018
32 LuoshunchongLuoshunchong
33 lihdlihd
34 JeffDingJeffDing
35 xiaohexiaohe
36 imyzximyzx
37 10TV10TV
38 xjxjxjxjxjxj
39 hanminghanming
40 zxcvbnm.2zxcvbnm.2
41 wer158wer158
42 hexiaohexiao
43 KingmanKingman
44 11948728501194872850
45 ZJUTER0126ZJUTER0126
46 liuyliuy
47 ouyuweiouyuwei
48 fuguidanfuguidan
49 tjulitianyitjulitianyi
50 CopiedCopied
51 ywfanywfan
52 niuheniuhe
53 heniuheniu
54 cjjcjj
55 xiaoyu_tongxiaoyu_tong
56 CGYCGY
57 GuoSongGuoSong
58 dengleidenglei
59 Jack_LiuJack_Liu
60 bs221bbs221b
61 xfeyxfey
62 xiaomabufeixiaomabufei
63 YangWeijiangYangWeijiang
64 mathcodermathcoder
65 katagokatago
66 illusory028illusory028
67 chenyifan01chenyifan01
68 liaowshliaowsh
69 lebronlebron
70 magic_liumagic_liu
71 1307347771713073477717
72 duyuhao1duyuhao1
73 wpf233wpf233
74 wangxiwangxi
75 Guanbb3Guanbb3
76 clsnclsn
77 thomas-yanxinthomas-yanxin
78 fangwei123456fangwei123456
79 caspercasper
80 This_50mThis_50m
81 andy_wenandy_wen
82 Rick.ChenRick.Chen
83 3.141593.14159
84 wglwgl
85 JohanOuJohanOu
86 jzjz
87 fisheryufisheryu
88 maguiremaguire
89 psl913619102832psl913619102832
90 cqnuocqnuo
91 zzh1zzh1
92 ZacyoungZacyoung
93 jikuaijikuai
94 FeiSongFeiSong
95 wmkaiwmkai
96 wzh1517wzh1517
97 jiaxinjiaxin
98 llllll
99 skywalk163skywalk163
100 kelly_likelly_li
101 zk24zk24
102 xiaoguaishouxiaoguaishou
103 JewelllJewelll
104 ychao_1983ychao_1983
105 linfjlinfj
106 fakebitfakebit
107 gaowei262gaowei262
108 wangjinwangjin
109 huawuhuawu
110 1010
111 finder4alexfinder4alex
112 a7636820665a7636820665
113 AnnieYangAnnieYang
114 alifeialifei
115 lisiyanlisiyan
116 xuqiaozhi1998xuqiaozhi1998
117 fang123fang123
118 fijunfijun
119 wjtest-3wjtest-3
120 jimmy1jimmy1
121 easonyueasonyu
122 binqianglibinqiangli
123 chenxiqianchenxiqian
124 yaningyaning
125 baikaimingbaikaiming
126 nancy1nancy1
127 ijunfijunf
128 danlingdanling
129 jessica1jessica1
130 chenyulingchenyuling
131 mayday1mayday1
132 zengxiaoyuezengxiaoyue
133 a854756044a854756044
134 IK-PCLIK-PCL
135 EDVR2022EDVR2022
136 lisitinglisiting
137 suzikorasuzikora
138 ximeiximei
139 marriowangmarriowang
140 SqhttwlSqhttwl
141 rose1sbluerose1sblue
142 zhangzipei123zhangzipei123
143 Cliff_Cliff_
144 zdi_zdi_
145 kjiangkjiang
146 sunyapingsunyaping
147 1553408159115534081591
148 pofucjiapofucjia
149 WinterfellWinterfell
150 msstudymsstudy
151 wqmwqm
152 liuscliusc
153 jd_liuxinchenjd_liuxinchen
154 kaoyukaoyu
155 qsxqsx
156 rouchuanzirouchuanzi
157 NanSeng_GNanSeng_G
158 AquamarineAquamarine
159 ChenChen
160 FmYjxFmYjx
161 laicheng_privatelaicheng_private
162 openioctopusopenioctopus
163 zhangleizhanglei
164 geoyeegeoyee
165 pengfeng0801pengfeng0801

NO. 04 第四榜获奖名单

可以按“Ctrl+F”查找

名次 用户
1 theh04theh04
2 avadesianavadesian
3 wqmwqm
4 currycurry
5 yangxzh1yangxzh1
6 hrfqgp80735hrfqgp80735
7 KingmanKingman
8 magic_liumagic_liu
9 11948728501194872850
10 lebronlebron
11 fakebitfakebit
12 27727392502772739250
13 liaowshliaowsh
14 NanSeng_GNanSeng_G
15 zeizeizeizei
16 xiaochenxiaochen
17 liuzxliuzx
18 lewislewis
19 zhoupzhzhoupzh
20 WindVChenWindVChen
21 tangljtanglj
22 thomas-yanxinthomas-yanxin
23 linfjlinfj
24 chenyifan01chenyifan01
25 liwenlongliwenlong
26 GuoSongGuoSong
27 HhhHhh
28 JeffDingJeffDing
29 wmkaiwmkai
30 kaierlongkaierlong
31 andy_wenandy_wen
32 miyamiya
33 zhangzipei123zhangzipei123
34 baikaimingbaikaiming
35 openihuopenihu
36 YangWeijiangYangWeijiang
37 dengleidenglei
38 lisiyanlisiyan
39 jessica1jessica1
40 ychao_1983ychao_1983
41 lijunmaolijunmao
42 zouapzouap
43 jialingqujialingqu
44 xuqiaozhi1998xuqiaozhi1998
45 easonyueasonyu
46 ximeiximei
47 zengxiaoyuezengxiaoyue
48 ijunfijunf
49 suzikorasuzikora
50 alpha_magicalpha_magic
51 gaojt20gaojt20
52 yandsyands
53 pofucjiapofucjia
54 buhanyunfeibuhanyunfei
55 wangzqwangzq
56 skywalk163skywalk163
57 cquyhcquyh
58 tjulitianyitjulitianyi
59 chenyulingchenyuling
60 marriowangmarriowang
61 mayday1mayday1
62 danlingdanling
63 jimmy1jimmy1
64 jiaxinjiaxin
65 yanzhiyanzhi
66 huxinxinhuxinxin
67 wangjwangj
68 hw666666666666hw666666666666
69 LuoshunchongLuoshunchong
70 dybdyb
71 Joy_WangJoy_Wang
72 lhh753159lhh753159
73 peetapeeta
74 Jack_LiuJack_Liu
75 llllll
76 binqianglibinqiangli
77 nancy1nancy1
78 alifeialifei
79 AnnieYangAnnieYang
80 chenxiqianchenxiqian
81 xaddwellxaddwell
82 Tyra_jcTyra_jc
83 YourBearLineYourBearLine
84 liwei03liwei03
85 ouyuweiouyuwei
86 wangjinwangjin
87 zxcvbnm.2zxcvbnm.2
88 10TV10TV
89 xjxjxjxjxjxj
90 wpf233wpf233
91 trg2018trg2018
92 CopiedCopied
93 xiaohexiaohe
94 hanminghanming
95 zyf_aizyf_ai
96 hexiaohexiao
97 niuheniuhe
98 illusory028illusory028
99 heniuheniu
100 caiwzhcaiwzh
101 wer158wer158
102 liuhaoran14liuhaoran14
103 HIT-GogeryHIT-Gogery
104 Guanbb3Guanbb3
105 lihdlihd
106 OpenZAI_ZEROOpenZAI_ZERO
107 fuguidanfuguidan
108 wzh1517wzh1517
109 bs221bbs221b
110 Rick.ChenRick.Chen
111 fijunfijun
112 Luyee_Luyee_
113 pengfeng0801pengfeng0801
114 cqnuocqnuo
115 qihuanqihuan
116 scxwscxw
117 caspercasper
118 fang123fang123
119 ArthurZhaoArthurZhao
120 psl913619102832psl913619102832
121 zhangych02zhangych02
122 fangwei123456fangwei123456
123 clsnclsn
124 imyzximyzx
125 3.141593.14159
126 wangxiwangxi
127 hwkhwk
128 ichocolateichocolate
129 qsxqsx
130 pkunimjpkunimj
131 CverZhaoCverZhao
132 temp422temp422
133 isleizhangisleizhang
134 liuyj_sudaliuyj_suda
135 196001725196001725
136 xiaoyu_tongxiaoyu_tong
137 luxingheluxinghe
138 genglingenglin
139 zhanghongyizhanghongyi
140 1010
141 JohanOuJohanOu
142 lmh447669785lmh447669785
143 skyousskyous
144 ChenChen
145 houyshhouysh
146 colorfulberrycolorfulberry
147 xfeyxfey
148 dengdeng
149 wufanwufan
150 xiaomabufeixiaomabufei
151 Open_DatasetOpen_Dataset
152 rouchuanzirouchuanzi
153 ywfanywfan
154 rose1sbluerose1sblue
155 FeiSongFeiSong
156 tianyuantianyuan
157 zhangy03zhangy03
158 d294270681d294270681
159 Bingfeng.ZhangBingfeng.Zhang
160 AceTrAceTr
161 Mack189Mack189
162 masterxinmasterxin
163 bill_dingbill_ding
164 a854756044a854756044
165 JoshuaWenJoshuaWen
166 taohttaoht
167 lip01lip01
168 asyncsys.zlzasyncsys.zlz
169 zzh1zzh1
170 zk24zk24
171 kingskymoonkingskymoon
172 lisitinglisiting
173 jikuaijikuai
174 xiaoguaishouxiaoguaishou
175 andy-wenandy-wen
176 JoveJove
177 konglakongla
178 PCL-UnderwaterLabPCL-UnderwaterLab
179 CGYCGY
180 tao_ningtao_ning
181 0808_rua0808_rua
182 peter273431peter273431
183 yejiqiuyejiqiu
184 shibing624shibing624
185 pointpillarspointpillars
186 orion111orion111
187 laicheng_privatelaicheng_private
188 openioctopusopenioctopus
189 superqingsuperqing
190 sunysuny
191 JaqenJaqen
192 1553408159115534081591
193 ruirui
194 sirius1984sirius1984

ABOUT 打榜活动介绍

活动时间:

2022年5月16日-2022年6月12日
第一榜时间:2022.5.16-2022.5.22
第二榜时间:2022.5.23-2022.5.29
第三榜时间:2022.5.30-2022.6.5
第四榜时间:2022.6.6-2022.6.12

活动人群:

OpenI启智社区注册用户

活动规则:

本活动通过4轮周榜的形式,鼓励用户在OpenI启智社区AI协作平台进行满足以下条件的开发行为,平台将根据用户累计积分按照高低排名,社区活跃用户的前 1% 将上榜并公示名单。上榜用户将获得OpenI启智社区的奖励。积分规则如下:

# 打榜活动 积分
1 提交PR(合并请求)数 10分上限,1次1分
2 提交代码次数 1次1分
3 新增关注者数 1次1分
4 上传数据集文件次数 1次1分
5 提出任务数 10分上限,1次1分
6 评论数 10分上限,1次1分
7 提交代码行数(上限) 100行=1分,10分为上限
8 解决任务数 10分上限,1次1分

活动奖品:

上榜者将获得200元人民币现金奖励

活动说明:

  • 本活动严禁投机取巧、挖矿等行为,一经发现将取消用户活动资格,并追究责任。
  • 获奖用户可通过关注OpenI启智社区官方公众号联系后台人员获取领奖事宜相关信息。
  • 霸榜用户不限次数,可连续获得奖励。
  • 本活动最终解释权归OpenI启智社区。

STRATEGY 上榜胶囊

02

提交PR(合并请求)

通过创建和提交合并请求,实现高效协作开发~

马上提交PR
提交代码

创建一个项目,可将代码通过在线或本地GIT仓库进行提交~

马上提交代码

03

04

提交ISSUE(任务)

发现项目有BUG或存在疑问?那就赶紧来提交一个ISSUE吧~

马上创建任务

啥也别说了,赶紧开干!

关注公众号,可别错过奖金~