OpenI 启智社区

启智社区,确实给力

我为开源打榜狂
算力免费,还奖钱,还能提升技能,天下还有这么好的事儿?

启智社区,
不仅给“力”,还很壕!

进入协作平台打榜

第四榜 已结束

2022.6.6 00:00:00 - 2022.6.12 23:59:59

NO. 01 第一榜获奖名单

可以按“Ctrl+F”查找

名次 用户
1 ZhangrnZhangrn
2 zouapzouap
3 zhoupzhzhoupzh
4 huxinxinhuxinxin
5 lewislewis
6 chenyifan01chenyifan01
7 ZJUTER0126ZJUTER0126
8 hexiaohexiao
9 ychao_1983ychao_1983
10 taohttaoht
11 wangjwangj
12 gaojt20gaojt20
13 YangWeijiangYangWeijiang
14 liuzxliuzx
15 tangljtanglj
16 wzh1517wzh1517
17 openihuopenihu
18 kaoyukaoyu
19 wangjrwangjr
20 zeizeizeizei
21 lijunmaolijunmao
22 xiaohexiaohe
23 WindVChenWindVChen
24 lihdlihd
25 xuzhijianxuzhijian
26 colorfulberrycolorfulberry
27 liscarliscar
28 zhangleizhanglei
29 ywfanywfan
30 myxmyx
31 isleizhangisleizhang
32 qsxqsx
33 JeffDingJeffDing
34 hrfqgp80735hrfqgp80735
35 a54137621a54137621
36 yehuayehua
37 CopiedCopied
38 JidaDiaoJidaDiao
39 zyf_aizyf_ai
40 JwangJwang
41 liuyj_sudaliuyj_suda
42 sunyapingsunyaping
43 bs221bbs221b
44 ChenChen
45 WarLarWarLar
46 xiaoguaishouxiaoguaishou
47 liwenlongliwenlong
48 linfjlinfj
49 tjulitianyitjulitianyi
50 wer158wer158
51 dybdyb
52 3.141593.14159
53 magic_liumagic_liu
54 zk24zk24
55 bxcybxcy
56 chouxianyuchouxianyu
57 JinWangJinWang
58 linesitelinesite
59 1307347771713073477717
60 rogerluo410rogerluo410
61 hanjrhanjr
62 imyzximyzx
63 xfeyxfey
64 yandsyands
65 ouyuweiouyuwei
66 wangzqwangzq
67 miduermiduer
68 gkwangelgkwangel
69 wjtest-3wjtest-3
70 JohanOuJohanOu
71 lishiyulishiyu
72 rose1sbluerose1sblue
73 xiaoyu_tongxiaoyu_tong
74 czhczh
75 fuguidanfuguidan
76 1553408159115534081591
77 idea-rayidea-ray
78 gaowei262gaowei262
79 zhangy03zhangy03
80 CiuchinoCiuchino
81 peter273431peter273431
82 kimxiaogenkimxiaogen
83 slyangslyang
84 dengleidenglei
85 aaa123aaa123
86 maguiremaguire
87 kjiangkjiang
88 liwei03liwei03
89 zqqqzqqq
90 deling_weideling_wei
91 xiaomabufeixiaomabufei
92 zhangych02zhangych02
93 LonelysparkLonelyspark
94 zhangtianmingxpzhangtianmingxp
95 houyshhouysh
96 fanddfandd
97 liuscliusc
98 openi120openi120
99 mamengmameng
100 kk19971012kk19971012
101 kenan976431kenan976431
102 zhanghongyizhanghongyi
103 ArthurZhaoArthurZhao
104 wskwsk
105 kaierlongkaierlong
106 iMoniMon
107 xzjxzj
108 shibing624shibing624
109 wangk03wangk03
110 xuxiaolongxuxiaolong
111 yangxzh1yangxzh1
112 laicheng_privatelaicheng_private
113 openioctopusopenioctopus
114 JoveJove
115 wanjiawanjia
116 alpha_magicalpha_magic
117 yultyult
118 wenzhang.liuwenzhang.liu
119 wangzihanwangzihan
120 hhh123hhh123
121 Cliff_Cliff_
122 gkw520tsgkw520ts
123 watchmanwatchman
124 wufanwufan
125 jiaoj01jiaoj01
126 fakebitfakebit
127 ChaiBChaiB
128 lip01lip01
129 killerDbobkillerDbob
130 sunysuny
131 laichlaich
132 zhangxunhuizhangxunhui
133 ajwang01ajwang01
134 dengdeng
135 RedparaRedpara
136 Frank2016Frank2016
137 caspercasper
138 liwrliwr
139 tutu_Codetutu_Code
140 jefferyzjefferyz
141 paidaxing0903paidaxing0903
142 zwr0990zwr0990
143 hahahaha
144 heu123heu123
145 EDVR2022EDVR2022
146 hw666666666666hw666666666666
147 Chao7Chao7
148 jd_liuxinchenjd_liuxinchen
149 cyberdbcyberdb
150 pengtaoxpengtaox
151 aiforge_adminaiforge_admin
152 mzch02101mzch02101
153 zhengxiawuzhengxiawu
154 wangrjwangrj
155 thomas-yanxinthomas-yanxin
156 ruizhouruizhou
157 starduststardust
158 CordiumCordium

NO. 02 第二榜获奖名单

可以按“Ctrl+F”查找

名次 用户
1 wer158wer158
2 10TV10TV
3 theh04theh04
4 zouapzouap
5 wangzqwangzq
6 lihdlihd
7 zxcvbnm.2zxcvbnm.2
8 ouyuweiouyuwei
9 NanSeng_GNanSeng_G
10 lewislewis
11 ZJUTER0126ZJUTER0126
12 skywalk163skywalk163
13 sunyapingsunyaping
14 fangwei123456fangwei123456
15 xjxjxjxjxjxj
16 JeffDingJeffDing
17 liaowshliaowsh
18 openihuopenihu
19 chenyifan01chenyifan01
20 jikuaijikuai
21 imyzximyzx
22 hrfqgp80735hrfqgp80735
23 wqmwqm
24 CopiedCopied
25 liuzxliuzx
26 cqnuocqnuo
27 zhoupzhzhoupzh
28 zeizeizeizei
29 wzh1517wzh1517
30 ychao_1983ychao_1983
31 huxinxinhuxinxin
32 gaojt20gaojt20
33 taohttaoht
34 slyangslyang
35 trg2018trg2018
36 liwenlongliwenlong
37 KingmanKingman
38 yaningyaning
39 ChenChen
40 isleizhangisleizhang
41 llllll
42 tangljtanglj
43 Guanbb3Guanbb3
44 heniuheniu
45 1553408159115534081591
46 hexiaohexiao
47 tjulitianyitjulitianyi
48 MaigegeMaigege
49 niuheniuhe
50 xiaoyu_tongxiaoyu_tong
51 kaierlongkaierlong
52 wangjwangj
53 dengleidenglei
54 yangxzh1yangxzh1
55 qsxqsx
56 qihuanqihuan
57 bs221bbs221b
58 fuguidanfuguidan
59 ywfanywfan
60 JwangJwang
61 kaoyukaoyu
62 avadesianavadesian
63 yanzhiyanzhi
64 Maigege1Maigege1
65 andy_wenandy_wen
66 wangjinwangjin
67 tabokietabokie
68 lijunmaolijunmao
69 cyjcyj
70 caspercasper
71 xiaohexiaohe
72 wanjiawanjia
73 Jack_LiuJack_Liu
74 zk24zk24
75 WindVChenWindVChen
76 xfeyxfey
77 IK-PCLIK-PCL
78 mamengmameng
79 superqingsuperqing
80 fanddfandd
81 xiaoguaishouxiaoguaishou
82 Maigege2Maigege2
83 FeiSongFeiSong
84 kingskymoonkingskymoon
85 ww
86 hw666666666666hw666666666666
87 Lm_nvbhesitLm_nvbhesit
88 LuoshunchongLuoshunchong
89 orion111orion111
90 linfjlinfj
91 wangjrwangjr
92 kjiangkjiang
93 Aurora169Aurora169
94 lebronlebron
95 196001725196001725
96 EDVR2022EDVR2022
97 RedparaRedpara
98 gaowei262gaowei262
99 3.141593.14159
100 mathormathor
101 fijunfijun
102 danlingdanling
103 jimmy1jimmy1
104 mayday1mayday1
105 GuoSongGuoSong
106 thomas-yanxinthomas-yanxin
107 RocksugarRocksugar
108 EncoreEncore
109 linesitelinesite
110 SqhttwlSqhttwl
111 nancy1nancy1
112 lch123lch123
113 lisiyanlisiyan
114 lisitinglisiting
115 ijunfijunf
116 alifeialifei
117 chenyulingchenyuling
118 AnnieYangAnnieYang
119 zhangzipei123zhangzipei123
120 pofucjiapofucjia
121 easonyueasonyu
122 binqianglibinqiangli
123 ximeiximei
124 xuqiaozhi1998xuqiaozhi1998
125 zengxiaoyuezengxiaoyue
126 baikaimingbaikaiming
127 chenxiqianchenxiqian
128 suzikorasuzikora
129 marriowangmarriowang
130 fang123fang123
131 jessica1jessica1
132 NinoNeumannNinoNeumann
133 fringefringe
134 clearhanhuiclearhanhui
135 27727392502772739250
136 xiaojiyghhhxiaojiyghhh
137 illusory028illusory028
138 plutonightplutonight
139 Yanqi-ChenYanqi-Chen
140 jhygjhyg
141 laicheng_privatelaicheng_private
142 YangWeijiangYangWeijiang
143 laplacelaplace
144 wjoinwjoin
145 liuyj_sudaliuyj_suda
146 hjl4amhjl4am
147 shibing624shibing624
148 xuxinjie2xuxinjie2
149 psl913619102832psl913619102832
150 linhaojialinhaojia
151 openioctopusopenioctopus
152 hanjrhanjr
153 cqhcqh
154 kchenkchen
155 rose1sbluerose1sblue
156 junanjunan
157 caoshmcaoshm
158 pengfeng0801pengfeng0801
159 wufanwufan
160 WhiteFireFoxWhiteFireFox
161 magic_liumagic_liu
162 zhangleizhanglei
163 lizhuangzilizhuangzi
164 JohanOuJohanOu

NO. 03 第三榜获奖名单

可以按“Ctrl+F”查找

名次 用户
1 27727392502772739250
2 zhoupzhzhoupzh
3 xiaochenxiaochen
4 openihuopenihu
5 lewislewis
6 avadesianavadesian
7 liuzxliuzx
8 WindVChenWindVChen
9 lijunmaolijunmao
10 zeizeizeizei
11 Luyee_Luyee_
12 tangljtanglj
13 zouapzouap
14 isleizhangisleizhang
15 theh04theh04
16 wangjwangj
17 kaierlongkaierlong
18 seu_xwseu_xw
19 hw666666666666hw666666666666
20 gaojt20gaojt20
21 hrfqgp80735hrfqgp80735
22 miyamiya
23 196001725196001725
24 liwenlongliwenlong
25 ichocolateichocolate
26 wangzqwangzq
27 peetapeeta
28 tianyuantianyuan
29 yandsyands
30 huxinxinhuxinxin
31 trg2018trg2018
32 LuoshunchongLuoshunchong
33 lihdlihd
34 JeffDingJeffDing
35 xiaohexiaohe
36 imyzximyzx
37 10TV10TV
38 xjxjxjxjxjxj
39 hanminghanming
40 zxcvbnm.2zxcvbnm.2
41 wer158wer158
42 hexiaohexiao
43 KingmanKingman
44 11948728501194872850
45 ZJUTER0126ZJUTER0126
46 liuyliuy
47 ouyuweiouyuwei
48 fuguidanfuguidan
49 tjulitianyitjulitianyi
50 CopiedCopied
51 ywfanywfan
52 niuheniuhe
53 heniuheniu
54 cjjcjj
55 xiaoyu_tongxiaoyu_tong
56 CGYCGY
57 GuoSongGuoSong
58 dengleidenglei
59 Jack_LiuJack_Liu
60 bs221bbs221b
61 xfeyxfey
62 xiaomabufeixiaomabufei
63 YangWeijiangYangWeijiang
64 mathcodermathcoder
65 katagokatago
66 illusory028illusory028
67 chenyifan01chenyifan01
68 liaowshliaowsh
69 lebronlebron
70 magic_liumagic_liu
71 1307347771713073477717
72 duyuhao1duyuhao1
73 wpf233wpf233
74 wangxiwangxi
75 Guanbb3Guanbb3
76 clsnclsn
77 thomas-yanxinthomas-yanxin
78 fangwei123456fangwei123456
79 caspercasper
80 This_50mThis_50m
81 andy_wenandy_wen
82 Rick.ChenRick.Chen
83 3.141593.14159
84 wglwgl
85 JohanOuJohanOu
86 jzjz
87 fisheryufisheryu
88 maguiremaguire
89 psl913619102832psl913619102832
90 cqnuocqnuo
91 zzh1zzh1
92 ZacyoungZacyoung
93 jikuaijikuai
94 FeiSongFeiSong
95 wmkaiwmkai
96 wzh1517wzh1517
97 llllll
98 skywalk163skywalk163
99 kelly_likelly_li
100 zk24zk24
101 xiaoguaishouxiaoguaishou
102 JewelllJewelll
103 ychao_1983ychao_1983
104 linfjlinfj
105 fakebitfakebit
106 gaowei262gaowei262
107 wangjinwangjin
108 huawuhuawu
109 1010
110 finder4alexfinder4alex
111 a7636820665a7636820665
112 AnnieYangAnnieYang
113 alifeialifei
114 lisiyanlisiyan
115 xuqiaozhi1998xuqiaozhi1998
116 fang123fang123
117 fijunfijun
118 wjtest-3wjtest-3
119 jimmy1jimmy1
120 easonyueasonyu
121 binqianglibinqiangli
122 chenxiqianchenxiqian
123 yaningyaning
124 baikaimingbaikaiming
125 nancy1nancy1
126 ijunfijunf
127 danlingdanling
128 jessica1jessica1
129 chenyulingchenyuling
130 mayday1mayday1
131 zengxiaoyuezengxiaoyue
132 a854756044a854756044
133 IK-PCLIK-PCL
134 EDVR2022EDVR2022
135 lisitinglisiting
136 suzikorasuzikora
137 ximeiximei
138 marriowangmarriowang
139 SqhttwlSqhttwl
140 rose1sbluerose1sblue
141 zhangzipei123zhangzipei123
142 Cliff_Cliff_
143 zdi_zdi_
144 kjiangkjiang
145 sunyapingsunyaping
146 1553408159115534081591
147 pofucjiapofucjia
148 WinterfellWinterfell
149 msstudymsstudy
150 wqmwqm
151 liuscliusc
152 jd_liuxinchenjd_liuxinchen
153 kaoyukaoyu
154 qsxqsx
155 rouchuanzirouchuanzi
156 NanSeng_GNanSeng_G
157 AquamarineAquamarine
158 ChenChen
159 FmYjxFmYjx
160 laicheng_privatelaicheng_private
161 openioctopusopenioctopus
162 zhangleizhanglei
163 geoyeegeoyee
164 pengfeng0801pengfeng0801

NO. 04 第四榜获奖名单

可以按“Ctrl+F”查找

名次 用户
1 theh04theh04
2 avadesianavadesian
3 wqmwqm
4 currycurry
5 yangxzh1yangxzh1
6 hrfqgp80735hrfqgp80735
7 KingmanKingman
8 magic_liumagic_liu
9 11948728501194872850
10 lebronlebron
11 fakebitfakebit
12 27727392502772739250
13 liaowshliaowsh
14 NanSeng_GNanSeng_G
15 zeizeizeizei
16 xiaochenxiaochen
17 liuzxliuzx
18 lewislewis
19 zhoupzhzhoupzh
20 WindVChenWindVChen
21 tangljtanglj
22 thomas-yanxinthomas-yanxin
23 linfjlinfj
24 chenyifan01chenyifan01
25 liwenlongliwenlong
26 GuoSongGuoSong
27 HhhHhh
28 JeffDingJeffDing
29 wmkaiwmkai
30 kaierlongkaierlong
31 andy_wenandy_wen
32 miyamiya
33 zhangzipei123zhangzipei123
34 baikaimingbaikaiming
35 openihuopenihu
36 YangWeijiangYangWeijiang
37 dengleidenglei
38 lisiyanlisiyan
39 jessica1jessica1
40 ychao_1983ychao_1983
41 lijunmaolijunmao
42 zouapzouap
43 jialingqujialingqu
44 xuqiaozhi1998xuqiaozhi1998
45 easonyueasonyu
46 ximeiximei
47 zengxiaoyuezengxiaoyue
48 ijunfijunf
49 suzikorasuzikora
50 alpha_magicalpha_magic
51 gaojt20gaojt20
52 yandsyands
53 pofucjiapofucjia
54 buhanyunfeibuhanyunfei
55 wangzqwangzq
56 skywalk163skywalk163
57 cquyhcquyh
58 tjulitianyitjulitianyi
59 chenyulingchenyuling
60 marriowangmarriowang
61 mayday1mayday1
62 danlingdanling
63 jimmy1jimmy1
64 yanzhiyanzhi
65 huxinxinhuxinxin
66 wangjwangj
67 hw666666666666hw666666666666
68 LuoshunchongLuoshunchong
69 dybdyb
70 Joy_WangJoy_Wang
71 lhh753159lhh753159
72 peetapeeta
73 Jack_LiuJack_Liu
74 llllll
75 binqianglibinqiangli
76 nancy1nancy1
77 alifeialifei
78 AnnieYangAnnieYang
79 chenxiqianchenxiqian
80 xaddwellxaddwell
81 Tyra_jcTyra_jc
82 YourBearLineYourBearLine
83 liwei03liwei03
84 ouyuweiouyuwei
85 wangjinwangjin
86 zxcvbnm.2zxcvbnm.2
87 10TV10TV
88 xjxjxjxjxjxj
89 wpf233wpf233
90 trg2018trg2018
91 CopiedCopied
92 xiaohexiaohe
93 hanminghanming
94 zyf_aizyf_ai
95 hexiaohexiao
96 niuheniuhe
97 illusory028illusory028
98 heniuheniu
99 caiwzhcaiwzh
100 wer158wer158
101 liuhaoran14liuhaoran14
102 HIT-GogeryHIT-Gogery
103 Guanbb3Guanbb3
104 lihdlihd
105 OpenZAI_ZEROOpenZAI_ZERO
106 fuguidanfuguidan
107 wzh1517wzh1517
108 bs221bbs221b
109 Rick.ChenRick.Chen
110 fijunfijun
111 Luyee_Luyee_
112 pengfeng0801pengfeng0801
113 cqnuocqnuo
114 qihuanqihuan
115 scxwscxw
116 caspercasper
117 fang123fang123
118 ArthurZhaoArthurZhao
119 psl913619102832psl913619102832
120 zhangych02zhangych02
121 fangwei123456fangwei123456
122 clsnclsn
123 imyzximyzx
124 3.141593.14159
125 wangxiwangxi
126 hwkhwk
127 ichocolateichocolate
128 qsxqsx
129 pkunimjpkunimj
130 CverZhaoCverZhao
131 temp422temp422
132 isleizhangisleizhang
133 liuyj_sudaliuyj_suda
134 196001725196001725
135 xiaoyu_tongxiaoyu_tong
136 luxingheluxinghe
137 genglingenglin
138 zhanghongyizhanghongyi
139 1010
140 JohanOuJohanOu
141 lmh447669785lmh447669785
142 skyousskyous
143 ChenChen
144 houyshhouysh
145 colorfulberrycolorfulberry
146 xfeyxfey
147 dengdeng
148 wufanwufan
149 xiaomabufeixiaomabufei
150 Open_DatasetOpen_Dataset
151 rouchuanzirouchuanzi
152 ywfanywfan
153 rose1sbluerose1sblue
154 FeiSongFeiSong
155 tianyuantianyuan
156 zhangy03zhangy03
157 d294270681d294270681
158 Bingfeng.ZhangBingfeng.Zhang
159 AceTrAceTr
160 Mack189Mack189
161 masterxinmasterxin
162 bill_dingbill_ding
163 a854756044a854756044
164 JoshuaWenJoshuaWen
165 taohttaoht
166 lip01lip01
167 asyncsys.zlzasyncsys.zlz
168 zzh1zzh1
169 zk24zk24
170 kingskymoonkingskymoon
171 lisitinglisiting
172 jikuaijikuai
173 xiaoguaishouxiaoguaishou
174 andy-wenandy-wen
175 JoveJove
176 konglakongla
177 PCL-UnderwaterLabPCL-UnderwaterLab
178 CGYCGY
179 tao_ningtao_ning
180 0808_rua0808_rua
181 peter273431peter273431
182 yejiqiuyejiqiu
183 shibing624shibing624
184 pointpillarspointpillars
185 orion111orion111
186 laicheng_privatelaicheng_private
187 openioctopusopenioctopus
188 superqingsuperqing
189 sunysuny
190 JaqenJaqen
191 1553408159115534081591
192 ruirui
193 sirius1984sirius1984

ABOUT 打榜活动介绍

活动时间:

2022年5月16日-2022年6月12日
第一榜时间:2022.5.16-2022.5.22
第二榜时间:2022.5.23-2022.5.29
第三榜时间:2022.5.30-2022.6.5
第四榜时间:2022.6.6-2022.6.12

活动人群:

OpenI启智社区注册用户

活动规则:

本活动通过4轮周榜的形式,鼓励用户在OpenI启智社区AI协作平台进行满足以下条件的开发行为,平台将根据用户累计积分按照高低排名,社区活跃用户的前 1% 将上榜并公示名单。上榜用户将获得OpenI启智社区的奖励。积分规则如下:

# 打榜活动 积分
1 提交PR(合并请求)数 10分上限,1次1分
2 提交代码次数 1次1分
3 新增关注者数 1次1分
4 上传数据集文件次数 1次1分
5 提出任务数 10分上限,1次1分
6 评论数 10分上限,1次1分
7 提交代码行数(上限) 100行=1分,10分为上限
8 解决任务数 10分上限,1次1分

活动奖品:

上榜者将获得200元人民币现金奖励

活动说明:

  • 本活动严禁投机取巧、挖矿等行为,一经发现将取消用户活动资格,并追究责任。
  • 获奖用户可通过关注OpenI启智社区官方公众号联系后台人员获取领奖事宜相关信息。
  • 霸榜用户不限次数,可连续获得奖励。
  • 本活动最终解释权归OpenI启智社区。

STRATEGY 上榜胶囊

02

提交PR(合并请求)

通过创建和提交合并请求,实现高效协作开发~

马上提交PR
提交代码

创建一个项目,可将代码通过在线或本地GIT仓库进行提交~

马上提交代码

03

04

提交ISSUE(任务)

发现项目有BUG或存在疑问?那就赶紧来提交一个ISSUE吧~

马上创建任务

啥也别说了,赶紧开干!

关注公众号,可别错过奖金~